Университеттің миссиясы мен стратегиялық мақсаттары

Университеттің миссиясы мен стратегиялық мақсаттары

Стратегиялық мақсаты

Университеттің миссиясы – Қазақстан Республикасы  мен Түркістан облысының динамикалық дамуы үшін қоғам, еңбек нарығы мен білім саласының талаптарына сай жаңа формациядағы кәсіби құзыретті мамандар дайындау.

Университеттің келешектегі көрінісі – университет қызметінің барлық бағыттарында корпоративтік жүйенің тиімді жолдарына ие бола отырып,  алдыңғы қатарлы озық әдістер мен технологияларды импорттаушы және  тиімді   қолданушы  ретінде,  әлемдік  деңгейдегі   бәсекеге   қабілетті  жоғары білімді педагог мамандарды дайындайтын Қазақстандағы педагогикалық  жоғары оқу орындарының ең үздігі атану. Университет  стратегиялық жоспарлау міндеттерін жүзеге асыру нәтижесінде Қазақстанның жоғары білім беру жүйесін дамытудың әдістемелік орталығы мен көшбасшысының бірі ретінде әлемдік деңгей талаптарына сай заманауи ЖОО-на айналуды көздейді.

Стратегиялық бағыттар (СБ) мен мақсаттар (СМқ)

  1. 1 СБ: Сапалы білім беру қызметтерін және бәсекеге қабілетті кәсіптік мамандар даярлауды қамтамасыз ету.
    1. СМқ: Біліктілік деңгейі бойынша дамып отырған ішкі нарық мұқтаждықтарына және халықаралық стандарттар мен талаптарына жауап бере алатын кәсіби кадрлар даярлау.
  2. 2 СБ: Өңірдің және елдің экономикасы мен әлеуметтік басым салаларды ғылыми қамтамасыз ету.
    1. СМқ: Өңірдің және елдің тұрақты инновациялық дамуы үшін іргелі зерттеулер базасында институттың білімі мен инновациялық білім беру технологияларының бәсекеге қабілеттілігі мен сұранысқа ие болуына қол жеткізу.
  3. 3 СБ: Адами капиталдық маңызды сипаттамалары ретінде маманның бойында азамат және патриот, тарихи үрдісті жасаушы және өзінің өзектілігін дамыта білетін тұлға қасиеттерін қалыптастыру үшін жағдай жасау.
    1. СМқ: Кәсіптік және әлеуметтік құзыреттілікке ие азамат пен патриоттың өзіне сенімді және бәсекеге қабілетті тұлғасын тәрбиелеу.

Стратегиялық міндеттер (СМ)

1.1.1 СМ: Өңір және тұтас ел үшін жоғары білікті бәсекеге қабілетті кадрларды даярлауды қамтамасыз ететін кәсіптік оқу бағдарламаларын жетілдіру;

1.1.2 СМ: Диссертациялар қорғау, қайта даярлау және біліктілікті арттыру жолымен институттың кадрлық әлеуетін күшейту;

1.1.3 СМ: Институттың материалдық-техникалық базасының дамуы;

1.1.4 СМ: Білім беру қызметтері сапасына бақылау жүргізудің заманауи тетіктерін пайдалану;

1.1.5 СМ: ЮНЕСКО және Болон үдерісінің Лиссабондық конвенциясы талаптарына сәйкес келетін кадрлар даярлау;

1.1.6 СМ: Білім, ғылым, өндіріс бірлігін жүзеге асыру.

2.1.1 СМ: Заманауи ғылыми инфрақұрылым құру;

2.1.2 СМ: Ғылыми кадрлардың біліктілігін арттыру;

2.1.3 СМ: Ғылыми зерттеулер сапасын арттыру;

2.1.4 СМ: Ғылыми қызметкерлерді ақпараттық қор-лармен қамтамасыз ету.

3.1.1 СМ: Студенттердің ЖОО ішіндегі және сыртқы ұйымдарға қатысуына қолдау көрсету;

3.1.2 СМ: Студенттерді белсенді әлеуметтік өмірге дайындау және олардың әлеуметтік құзыреттілігін арттыру;

3.1.3 СМ: Әлеуметтік тәуекелдерді төмендету бойынша іс-шаралар сапасын қамтамасыз ету;