Ғылыми жоба

Оңтүстік Қазақстан мелекеттік педагогикалық университеті

«Жастар жаңалығы» атты  Республикалық студенттердің ғылыми жобалар   байқауын   жариялайды.

Байқаудың  мақсаты мен міндеті

Байқаудың   негізгі мақсаты байқауға қатысушы жас зияткерлердің   теориялық  және  практикалық  дайындықтарын сараптау,  олардың  шығармашылық  дамуына  ықпал  ететін  ғылымның,  техниканың,  өндірістің талабына сай біліктілігін жоғарылату7

Қатысушылар  контингенті:  Мектеп оқушылары, колледж,  университет  студенттері.  Қатысу  жеке  немесе біріккен болуы мүмкін. Біріккен әзірлеменің авторлар саны екеуден  аспауы тиісті.

Байқау тәртібі:

Сайысқа   қатысу  форматы  –  іштей,  яғни  қатысушының  қатынасуын  талап етеді.

Байқауға қатысушылар өз жұмыстарын қағазға шығарылған және электронды түрде ұйымдастыру комитетіне алып келеді. Сараптау комиссиясынан өткен жұмыстар байқауға жіберіледі. 

Байқаудың өткізілу  уақыты:

1. Жобаларды  қабылдау -  01.03.2019- 14.03.2019 ж.  аралығы

2. Жұмыстарды  тексеру -   15.03.2019- 25.03 .2019 ж. аралығы

3. Байқау уақыты- 4.04.2019 ж.

4. Жеңімпаздарды марапаттау - 5.04.2019 ж.

Байқауға қатысу үшін қажетті құжаттар:

Сайысқа қатысу үшін жұмыстар okmpi_nauka@mail.ru  электронды поштасына қабылданады.

  қатысушының өтініш-сауалнамасы

  ғылыми жұмыс (пікір, сын пікір, мақала)

Жұмысты рәсімдеуге қойылатын талаптар:

Жұмыс Microsoft Word документінде  орындалуы керек. Парақтың форматы А-4, тұтас мәтін  – «Times  New  Roman»  шрифтімен,  14-кегль,  жолдар  аралығы  –  дара.  Парақтың  түрі  –  кітаптік.

Жұмыстың ауқымы компьютерде  басылған болуы тиіс, көлемі – 20-40 бет аралығы.

Жұмыс қазақ немесе орыс тілдерінде жазылуы  керек.

Жұмыс  жетекшінің  пікірімен  және  маманның  сын  пікірімен  берілу  міндетті,  онда  таңдалған тақырыптың  мақсатқа  сәйкестігі,  автордың  жұмысқа  үлесі,  артықшылығы  және  кемшілігі көрсетілуі тиіс.

Жұмысқа қойылатын талаптар:

- титулдық парақ:

-  мазмұны;

- түйін (аннотация) – жұмыстың негізгі бағыттары бойынша  қысқаша баяндамасы, қазақша.

немесе орысша беріледі (жұмыстың қай тілде жазылғанына байланысты)

- кіріспе;

- негізгі бөлім;

- қорытынды;

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

 

Жұмыстарды бағалау критерийлері:

  ғылыми жаңашылдығы;

  қаралған мәселенің өзектілігі;

  құрылымның негізділігі және мазмұнының қисындылығы;

  стиль және мазмұнының мәдениеттілігі;

  арнайы әдебиетті пайдалануы және ақпаратты қолданудың түрлілігі;

  шеттілді әдебиеттерді түпнұсқа тілінде қолданылуы;

  анализдың және ақпараттың өңдеуінің қазіргі әдісін игерушілігі ;

  меншікті ғылыми-зерттеу жұмыстарының  нәтижесінің болуы;

  автордың өзіндік жұмыс тәсілі;

  шешімнің және практикалық ұсыныстың болуы;

  жұмыстың безендірілуі.

 

Марапаттау

  1. Байқау  қорытындысы  бойынша  комиссия  жеңімпаздарды  және  номинациялар бойынша  жеңімпаздарды  (I орын - 1,  II орын – 2,   III  орын –3) анықтайды. Жеңімпаздардың және номинациялар бойынша  жеңімпаздардың  санына  кірмеген  қатысушылар қатысушы  дипломдарын  алады.

І дәрежелі диплом

ІІ дәрежелі диплом (2)

ІІІ дәрежелі диплом (3)

 

Номинациялар:

1. «Ең жас ғалым»

        2.  «Үздік жоба» 

3. «Жыл жаңалығы»

4. «Үздік презентация»

 

Сонымен қатар байқау қатысушыларына Алғыс хаттар мен ынталандыру сыйлықтары беріледі.

Жобаға қатысушылардың өтініші Шымкент қаласы,  А.Байтұрсынов көшесі, 13 ,  ОҚМПУ, бас ғимарат,  223- кабинетте  қабылданады.

 Ұйымдастыру комитетінің  байланыс телефондары: 8701-338-14-33, 8700-135-72-70, Ибрагимова Жанат Абуталиповна

Жетекшілерге қорытынды бойынша студенттің қатыстырғаны жайлы диплом беріледі.

Сараптамалық  қорытындылар  қатысушыларға  берілмейді.