Докторанттардың шетелдік ғылыми тағылымдамадан өтуі

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінің 2- курс докторанттары  11.11.2019-06.12.2019ж. аралығында алыс және жақын шетелдің жоғары оқу орындарына  шетелдік ғылыми тағылымдамадан өту үшін  жіберілді.

6D010200-Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі, D102-18 оқу тобы

1.

Есназар

Асель

Жаңабергенқызы

Гази университеті

п.ғ.д., доцент Туркер Курт Түркия, Анкара қаласы.

6D011400 – Тарих, D114-18 оқу тобы

2.

Дюсембекова

Жадыра

Маликовна

Өзбекстан Республикасы ғылым Академиясы тарих Институты, т.ғ.д., профессор Д.Х.Зияева

3.

Қабыл

Алғабек

  •  

Өзбекстан Республикасы ғылым Академиясы тарих Институты, т.ғ.д., профессор Д.Х.Зияева

4.

Шаланов

Ербол

Сабитович

Мимар Синан атындағы Көркем өнер университеті

т.ғ.д., профессор Осман Йорулмаз Түркия, Ыстамбұл.      

6D011800 – Орыс тілі мен әдебиеті, D118-88 оқу тобы

5.

Арынбаева

Римма Ануарбековна

РҒА Тіл білімі институты, Психолингвистика бөлімінің аға ғылым қызметкері, ф.ғ.к., О.В.Балясникова Ресей, Мәскеу.

6D012000 –Кәсіптік оқыту, D120-18 оқу тобы

6.

Умралиева

Лаура Мухтаркызы

Ресей, Омбы мемлекеттік педагогикалық университеті

 п.ғ.д., профессоры Л.Г.Медведев

7.

Рыскулов

Алдияр

  •  

Ресей, Мәскеу мемлекеттік педагогикалық университеті

 п.ғ.д., профессор  Ю.А. Дмитриев

Докторант Р.А.Арынбаева,  Академик Е.Ф.Тарасов, ғылыми жетекшісі Н.В.Дмитрюк

Докторант Л.М.Умралиева шетелдік кеңесшісі п.ғ.д., профессоры Л.Г.Медведевпен

Докторант А.Ж.Есназар шетелдік кеңесшісі п.ғ.д., доцент Туркер Куртпен

Докторант А.К.Рыскулов

Докторант Е.С.Шаланов Мимар Синан университеті, тарих кафедрасының ғалымдарымен

Докторант А.Ә.Қабыл тарихшы ғалымдарымен