ОҚМПУ ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ ҚЫЗМЕТТЕРІН БАҒАЛАУ РЕЙТИНГІСІ

ОҚМПУ ПРОФЕССОР-ОҚЫТУШЫЛАРЫНЫҢ  ҚЫЗМЕТТЕРІН БАҒАЛАУ РЕЙТИНГІСІ