Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Оңтүстік Қазақстан  мемлекеттік педагогикалық университетінің ғылыми-зерттеу жұмыстары 2016-2020 жылдарға арналған перспективалық  даму жоспары мен арнайы бекітілген ғылыми бағыттар бойынша жүргізіледі

(Кесте 1)

Кафедра

ҒЗЖ бағыттары

Физика және математика

  1. 12-жылдық білім беру жүйесінде физика және математика пәндерін оқыту әдістемесінің проблемалары;
  2.  Механиканың қазіргі кездегі өзекті мәселелері.

Информатика

1)«Болашақ мұғалімнің педагогикалық құзіреттілігін университет қабырғасында қалыптастыру»;

2)«Тоқыма жіптерінің қалыптасу және олардың қатты дене бетімен сырғу процесінің математикалық моделденуі».

Химия

1)Cуда ерігіш полимерлердің коллоидты-химиялық қасиеттері және оларды қолданудың ғылыми негіздемесін жасау;

2)Химияны оқытудың инновациялық әдістемелері.

Биология

1)Оңтүстік Қазақстан облысында табиғи обьектілердің өндіріс мекемелері және автотранспорт қалдықтарымен ластанудың экологиялық мәселелері;

2)Оңтүстік Қазақстан облысында ауыз судың экологиялық мәселелері және оны шешудің жолдарын, су ресурстарын тазарту мәселелерін зерттеу;

3)Биология пәнін оқытудың белсенді түрлері мен әдістері.

География

1)Өлкетанудың географиялық, экономикалық және құқықтық концепциясы.

Педагогика және психология кафедрасы

1)«Жеке тұлғаны әлеуметтік бейімдеу мен оңалтудың педагогикалық-психологиялық негіздері».

Қазақстан тарихы және қоғамдық пәндер

1)Оңтүстік Қазақстанның дамуының өзекті мәселелері: тарихи, саяси-әлеуметтік және философиялық аспектілері;

2)«Қазіргі қоғамның әлеуметтік-мәдени, саяси мәселелері»;

3)«Ұлт Жоспары: 100 нақты қадам» бағдарламасына сай жүргізіле бастаған  «Оңтүстік Қазақстан облысының тарихи - мәдени ескерткіштерінің энциклопедиясы»;

4)Оңтүстік Қазақстанның Арыс мәдениеті (б.з.д. ІV – б.з. VI ғ.), Қаңлы мемлекетінің археологиялық және жазба ескерткіштері (б.з.д. ІІ - б.з. ІVғ..

Кәсіптік оқыту және бейнелеу өнері

1)«Көркем білім беру жүйесінде мәдени құндылықтарды жаңғыртудың ғылыми әдістемелік зерттеу» .

Бастауышта оқыту әдістемесі

1)Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру  жүйесінде   пәндік  оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері;

2)Ауыз әдебиетінің грамматикасы.

Мектепке дейінгі тәрбие және дефектология  кафедрасы

1)«Болашақ тәрбиеші-педагогтарды кәсіби даярлаудың теориясы мен әдістемесі»;

2)«Ғаламдану жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамға интеграциялаудың инновациялық технологиялары» .

 

Музыкалық білім

1)«Қазақстанның инновациялық даму контекстіндегі музыкалық және мәдени-шығармашылық білімнің фундаменталды және қолданбалы негіздері».

Дене тәрбиесі және бастапқы әскери дайындық

1)«Мектеп бағдарламасына ұлттық ойындарды енгізу  арқылы оқушыларды ұлтжандылыққа тәрбиелеу негіздері».

 

«Дене шынықтыру»

1)«Дене тәрбиесі сабақтарында болашақ педагогикалық мамандықтар мұғалімдерін құнды сапалыққа тәрбиелеу».

Қазақ тілі мен әдебиеті

1)Бүкілұлттық идея – Қазақстан халқы тұтастығының рухани негізі

2)Фольклортану және Фольклор мен әдебиеттің өзара байланысы;

3)Әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелері;

4)Әлем әдебиеті және әдеби байланыстар.

Шет тілдері

1)Педагогика, педагогика тарихы және этнопедагогика;

2)Салыстырмалы-жалпы, тарихи және салғастырмалы тіл білімі.

 

 

Ғылыми-зерттеу жұмыстары

Ғылыми-зерттеу жұмыстары университеттің жоспарына сәйкес келесі ғылыми бағыттар  бойынша жүргізіледі:

1.Жаратылыстану факультеті бойынша:

- Cуда ерігіш полимерлердің коллоидты-химиялық қасиеттері және оларды қолданудың ғылыми негіздемесін жасау;

- Химияны оқытудың инновациялық әдістемелері.

- Биологияны оқытуда инновациялық технологияларды қолдану арқылы кәсіби құзыреттілікті жетілдіру;

- Тірі ағзалардың биологиялық ерекшеліктері және қоршаған орта обьектілерінің экологиялық мәселелері.

-  Өлкетанудың географиялық, экономикалық және құқықтық концепциясы.

2. Физика – математика факультеті бойынша:

- 12-жылдық білім беру жүйесінде физика және математика пәндерін оқыту әдістемесінің проблемалары;

-  Механиканың қазіргі кездегі өзекті мәселелері.

- Ақпараттық-коммуникациялық пәндік орталар жасау арқылы болашақ информатик мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру;

- Информатика пәнін оқытудың өзекті  мәселелері.

3.Филология факультеті бойынша:

- ХХl ғасырдағы адами байлығының парадигмасындағы тіл білімінің өзекті мәселелері.

- Фольклортану және Фольклор мен әдебиеттің өзара байланысы;

 - Әдебиеттану ғылымының өзекті мәселелері;

 - Әдебиетті оқыту әдістемесі.

- Көптілді білім беру негізінде бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастырудың өзекті мәселелері;

- XXI ғасырдағы мәдениет аралық қарым-қатынастардың  лингвистикалық  аспектілері: вербалды және вербалды емес коммуникациясы.

- Лингвокогнитивті лингвистика және лингвомәдениеттану аспектілері негізінде тіл мамандығындағы студенттердің лингвистикалық құзіреттілігін қалыптастыру;

- Шетел тілін оқытудағы инфокоммуникациялық технология.

4.Тарих және педагогика факультетеі  бойынша:  

- Қазіргі Қазақстанның өзекті мәселелері: философиялық, саяси және әлеуметтік аспектілері.

- Мәңгілік Ел» жалпыұлттық идеясы  негізінде болашақ педагогтардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру.

- Жеке тұлғаны әлеуметтік бейімдеу мен оңалтудың педагогикалық-психологиялық негіздері.

- Оңтүстік өңірінің тарихи-мәдени, әлеуметтік-экономикалық, этнодемографиялық және саяси дамуының мәселелері.

- Қаңлы мемлекетінің археологиялық және жазба ескерткіштері (б.з.д. ІІ - б.з. ІVғ.)

5.Бастауыш білім факультеті бойынша:

- Ақпараттық технологияларды мектепке дейінгі және бастауыш мектепте білім беруде қолдану;

- Бастауыш сынып оқушыларының отан сүйгіштік сезімдерін қалыптастыру.
- Ғаламдану жағдайында мүмкіндігі шектеулі балаларды қоғамға интеграциялаудың инновациялық технологиялары;

- Болашақ тәрбиеші педагогтарды кәсіби даярлаудың теориясы мен әдістемесі.

6. Жаңа технология және өнер факультеті бойынша:

- Қазақстанның инновациялық даму контекстіндегі музыкалық және мәдени шығармашылық білімнің фундаменталды және қолданбалы негіздері.

- Көркем білім берудің жаңаша технологиясы  мен әдістемесі; 

- Үздіксіз білім  жүйесіндегі  оқыту мазмұнын мәдениет контекстінде қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері.

7. Дене тәрбиесі және әскери дайындық факультеті бойынша:

- Мектеп бағдарламасына ұлттық ойындарды енгізу арқылы оқушыларды ұлтжандылыққа тәрбиелеу негіздері.

- Салауатты өмір салтын қалыптастыра отырып, жастарды спортқа тәрбиелеу.