Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімі

Тұрлыбекова Алтынай Асанханқызы

Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімінің басшысы

Социология ғылымының кандидаты


  Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімі

            ИСО 9001:2008 ХС талаптарына сай институттың сапа менеджмент жүйесін  және оның ұдайы жақсарып отыруын  жұмыс барысында тиімді қолдану мақсатында Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты  басшыларының ұсынысы бойынша Сапа менеджменті жүйесі бөлімі (СМЖБ) 14.11.2011 жылы  институт ректорының № 4-08 бұйрығымен ашылып, өз қызметін жүзеге асырып келеді. Институттың ұйымдастыру құрылымына өзгерістер енгізілуіне байланысты 29.08.2013 ж. № 4-99 бұйрығы бойынша Сертификаттау және аккредиттеу бөлімі, 03.08.2020ж. № 4-109 бұйрығы бойынша Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг болып өзгертілді. Қазіргі уақытта Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімін социология ғылымының кандидаты Тұрлыбекова Алтынай Асанханқызы басқарады.

Бөлім қызметкерлері:

Тұрлыбекова Алтынай Асанханқызы – бөлім басшысы;

Айдарова Амангул Амировна – бас маман;

Сатыбекова Эльмира Султановна – бас маман;

Омарова Райхан Дайрабаевна – бас маман;

Райымкулова Жанна Бегмановна – маман.

          Институт  2012 жылдың 7 шілде айында ISO 9001:2008 талаптарына сәйкес сертификаттаушы орган «Русский Регистр-Евразия (РРЕ)» ЖШС сыртқы аудитінен сәтті өтті және оған №12.0522.026 сертификаты тапсырылды. Сертификаттаушы орган – «Русский Регистр-Евразия (РРЕ)» ЖШҚ – 2012 жылы жоғары оқу орындарының рейтигісін жасады, соның нәтижесінде ОҚМПИ «СМЖ үздік жоғары оқу орны» деп мақұлданды.

 

Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университетінде КеАҚ  ИСО 9001:2015 ХС талаптарына сәйкес екіжақтық жасалынған келісімшарт негізінде сертификаттаушы Ассоциация «Русский Регистр-Евразия» ЖШС жоспары бойынша 2021 жылдың сәуір айының 27-30 аралығында сапа менеджмент жүйесін қайта сертификаттау сыртқы аудиті өткізілді. Аудитті эксперт-аудитор Кабулов Жангелді Сәрсенбайұлы  жүргізді. «Русский Регистр-Евразия» ЖШС сертификаттаушы Қауымдастығымен Университет сапа менеджмент жүйесін қайта сертификаттау бойынша ИСО 9001:2015 ХС сәйкес №21.0917.0262024 жылдың 23 мамырына дейін жарамды сертификатқа ие болды.

 

    

 

              Білім беру процесінің сапасын мониторингілеу мақсатында МжМБ жыл сайын жоспарға сәйкес университет көлемінде  СМЖ ішкі  және сыртқы аудиттері жүргізіліп отырады.  

             ОҚМПУ Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімі өз қызметінде қолданыстағы ҚР заңдары мен заңдылықтарын, ХС ИСО 9001:2015 талаптарын, университет Жарғысы мен нормативті құжаттарды басшылыққа ала отырып, Сапа бойынша Басшылық Өкілі мен Үйлестіру кеңесінің шешімдерін жүзеге асырады.

Негізгі міндеттері:

1. ОҚМПУ сапа менеджменті жүйесін (СМЖ) ұдайы жақсарту;

2. Құрылымдық бөлімшелерде ОҚМПУ сапа саласындағы саясатын және мақсаттарын жүзеге асыру;

3. ОҚМПУ  СМЖ құжаттарын әзірлеу, жүргізу және ендіру;

4. Сапа менеджменті саласында ОҚМПУ қызметкерлері мен студенттердің  ақпараттандыру және құзіреттілік деңгейін арттыру;

5. Аккредитациялау (институционалдық және мамандандырылған) бойынша дайындық жүргізу және жұмыстарды ұйымдастыру.

 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті Білім  сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз агенттігінен (IQAA) институционалды және мамандандырылған (23 мамандық бойынша) аккредиттеуден 2020 жылдың  сәуір айында өтті.
Халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік  IA-A № 0120  2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
   
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0200/1, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0200/2, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0200/3, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0200/4, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0201/1, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0201/2, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 

 

 

ОҚМПУ-дың Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі “ҚР Жоғары оқу орындарына сұраныстың ұлттық рейтингі 2021” рейтингісіне қатысуы

 

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі IAAR  - рейтинг әдіснамасы Академиялық саралау мен үстемдік бойынша Халықаралық обсерваториясының ( IREG/ Observatory on Academic Ranking and Excellence) аудитінен сәтті өткен және IREG Approved/  IREG  Мақұлданды жоғары сапа белгісін алған Қазақстандағы алғашқы және әлемдегі бесінші ұйым. Бұл көрсеткіш IAAR жоғары оқу орындары рейтингінің әлемдік стандарттарға толығымен сәйкестігін және оқу орындарын жоғары білім сапасына жетелейді.

Қазақстан Республикасы жоғары оқу орындарына сұраныстың ұлттық рейтингісіне (2021) – 85 тен аса көпсалалы, техникалық, гуманитарлық-экономикалық, медициналық және педагогикалық, сондай-ақ өнер бағытындағы жоғары оқу орындары қатысты.

“ҚР Жоғары оқу орындарына сұраныстың ұлттық рейтингі – 2021” рейтингісіне білім беру бағдарламаларының барлық бағыттары мен деңгейлері (бакалавриат, магистратура және докторантура) бойынша рейтинг жүргізілді.

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің IAAR – “ҚР Жоғары оқу орындарына сұраныстың ұлттық рейтингі -2021” рейтингісіне ОҚМПУ-дан 61 білім беру бағдарламалары қатысты яғни, бакалавр бойынша – 33, магистратура бойынша – 18, докторантура бойынша – 10.

Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігінің IAAR  - “ҚР Жоғары оқу орындарына сұраныстың ұлттық рейтингі – 2021” рейтингісінің 2020-2021 оқу жылындағы нәтижесінде  ОҚМПУ  Қазақстан Республикасы ЖОО-ның «ТОП-20» Бас рейтингі – 2021 -  9 орынға ие болды  (2019-2020 оқу жылында 10 орын).

Бакалавриат білім беру бағдарламалары салалары бойынша ҚР ЖОО-ның институционалдық Рейтингі – 2021 -  3 орынға ие болды (2019-2020 оқу жылында 4 орын).

Докторантура білім беру бағдарламалары саласы бойынша ҚР ЖОО-ның институционалдық Рейтингі – 2021 -  8 орынға  ие болды.

Мамандарды даярлау деңгейлері мен бағыттарына сәйкес білім беру бағдарламаларының топтары бойынша жүлделі орындарға ие болған төмендегі білім беру бағдарламалары алғашқы үштіктен көрініп және сертификатқа ие болды:

 

Бакалавр бойынша:

 1. 6В01404 Көркем еңбек және сызу  мұғалімін даярлау – 1-орын;
 2. 6В018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану маманын даярлау – 1-орын;
 3. 6В01405 Құқық және экономика  негіздері мұғалімін даярлау – 2-орын;
 4. 6B011 Педагогика и психология – 2-орын;
 5. 6В01301 Бастауышта оқыту педагогикасы мен әдістемесі мұғалімін даярлау– 2-орын;
 6. 6В01403 Музыка мұғалімін даярлау – 3-орын.

Магистратура бойынша:

 1. 01403 Музыкалық білім педагогін даярлау – 1-орын;
 2.  7М02101 Дизайн – 3-орын.

Докторантура бойынша:

 1. 8D01406  Кәсіптік оқыту педагогін даярлау – 2-орын;
 2. 8D01504 Химия педагогін даярлау – 2-орын;
 3. 8D01505 Биология педагогін даярлау – 2-орын;
 4. 8D01502 Физика педагогін даярлау – 3-орын;
 5. 8D01601 Тарих педагогін даярлау – 3-орын;
 6. 8D01702 Орыс тілі мен әдебиеті педагогін даярлау– 3-орын;
 7. 8D01503 Информатика педагогін даярлау  – 3-орын.

   

           Мониторингтің негізгі мақсаты: университет жұмысын жетілдіру, қызметкерлердің педагогикалық және ғылыми жұмыстарының нәтижелілігін ынталандыру, өзекті әлеуметтік сауалнамалар әдістерін пайдалана отырып шығармашылық бастамалар мен кәсіпқойлықты дамыту мақсатында білім беру сапасын бағалау үшін білім алушылар мен оқытушылардың, жұмыс берушілердің (он-лайн,"Универ" жүйесіндегі сараптамалық сауалнамалар) әлеуметтік сауалдарын ұйымдастыру.

           Келесі сауалнамалар бойынша факультеттердің, кафедралардың жұмысын түзету үшін аналитикалық есептер мен ұсыныстарды қалыптастыру:

 1. Бірінші курс студенттеріне арналған сауалнама
 2. Жоғарғы оқу орнындағы студенттердің білім беру сапасына қанағаттану деңгейі
 3. Түлектерді даярлау сапасын бағалау бойынша жұмыс берушілердің сараптамалық сауалнамасы
 4. Жоғарғы оқу орнындағы оқытушылардың еңбекті ұйымдастырылуына қанағаттану деңгейі
 5. 2,3,4 курс  студенттері үшін Педагогикалық практика нәтижесі бойынша сауалнама 
 6. Студенттердің жемқорлыққа қарсы көзқарасы
 7. Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесіне бітірушінің сауалнамасы.

         Бөлімде ОҚМПУ профессорлық-оқытушылық құрамының оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, қоғамдық және тәрбие қызметін бағалау рейтингін анықтау бойынша жұмыстар жүзеге асырылады. Осы мақсатта университеттің арнайы базасына сандық және сапалық (университеттің факультеттері, кафедралары, профессор-оқытушылар құрамы туралы ақпараттық-анықтамалық деректер) көрсеткіштер енгізілетін болады. Талдау қорытындысы бойынша факультет, кафедралар және ЖОО-ның ПОҚ қызметін бағалау рейтингтері анықталады.  

           

             АККРЕДИТАЦИЯ ҚҰЖАТТАРЫ:

             Институционалды аккредиттеу

             Мамандандырылған аккредиттеу

             УНИВЕРСИТЕТТІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ 2018