Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімі

Тұрлыбекова Алтынай Асанханқызы

Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімінің басшысы

Социология ғылымының кандидаты


  Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімі

            ИСО 9001:2008 ХС талаптарына сай институттың сапа менеджмент жүйесін  және оның ұдайы жақсарып отыруын  жұмыс барысында тиімді қолдану мақсатында Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты  басшыларының ұсынысы бойынша Сапа менеджменті жүйесі бөлімі (СМЖБ) 14.11.2011 жылы  институт ректорының № 4-08 бұйрығымен ашылып, өз қызметін жүзеге асырып келеді. Институттың ұйымдастыру құрылымына өзгерістер енгізілуіне байланысты 29.08.2013 ж. № 4-99 бұйрығы бойынша Сертификаттау және аккредиттеу бөлімі, 03.08.2020ж. № 4-109 бұйрығы бойынша Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг болып өзгертілді. Қазіргі уақытта Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімін социология ғылымының кандидаты Тұрлыбекова Алтынай Асанханқызы басқарады.

Бөлім қызметкерлері:

Тұрлыбекова Алтынай Асанханқызы – бөлім басшысы;

Айдарова Амангул Амировна – бас маман;

Сатыбекова Эльмира Султановна – бас маман;

Омарова Райхан Дайрабаевна – бас маман;

Райымкулова Жанна Бегмановна – маман.

          Институт  2012 жылдың 7 шілде айында ISO 9001:2008 талаптарына сәйкес сертификаттаушы орган «Русский Регистр-Евразия (РРЕ)» ЖШС сыртқы аудитінен сәтті өтті және оған №12.0522.026 сертификаты тапсырылды. Сертификаттаушы орган – «Русский Регистр-Евразия (РРЕ)» ЖШҚ – 2012 жылы жоғары оқу орындарының рейтигісін жасады, соның нәтижесінде ОҚМПИ «СМЖ үздік жоғары оқу орны» деп мақұлданды.

       “Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті” шаруашылық жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік кәсіпорны болып қайта атау туралы қаулысына сәйкес  «Русский Регистр-Евразия (РРЕ)» ЖШС сертификаттаушы органы ОҚМПУ-да  ИСО 9001:2015 ХС сәйкес ресертификаттау жұмысын жүргізді. ИСО 9001:2015 ХС сәйкес №18.0698.026  2021 жылдың 23 мамырына дейін жарамды сертификатқа ие болды.  

   

              Білім беру процесінің сапасын мониторингілеу мақсатында МжМБ жыл сайын жоспарға сәйкес университет көлемінде  СМЖ ішкі  және сыртқы аудиттері жүргізіліп отырады.  

             ОҚМПУ Стратегиялық жоспарлау, менеджмент және мониторинг бөлімі өз қызметінде қолданыстағы ҚР заңдары мен заңдылықтарын, ХС ИСО 9001:2015 талаптарын, университет Жарғысы мен нормативті құжаттарды басшылыққа ала отырып, Сапа бойынша Басшылық Өкілі мен Үйлестіру кеңесінің шешімдерін жүзеге асырады.

Негізгі міндеттері:

1. ОҚМПУ сапа менеджменті жүйесін (СМЖ) ұдайы жақсарту;

2. Құрылымдық бөлімшелерде ОҚМПУ сапа саласындағы саясатын және мақсаттарын жүзеге асыру;

3. ОҚМПУ  СМЖ құжаттарын әзірлеу, жүргізу және ендіру;

4. Сапа менеджменті саласында ОҚМПУ қызметкерлері мен студенттердің  ақпараттандыру және құзіреттілік деңгейін арттыру;

5. Аккредитациялау (институционалдық және мамандандырылған) бойынша дайындық жүргізу және жұмыстарды ұйымдастыру.

 
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті Білім  сапасын қамтамасыздандыру тәуелсіз агенттігінен (IQAA) институционалды және мамандандырылған (23 мамандық бойынша) аккредиттеуден 2020 жылдың  сәуір айында өтті.
Халықаралық институционалдық аккредиттеу туралы куәлік  IA-A № 0120  2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
   
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0200/1, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0200/2, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0200/3, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0200/4, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0201/1, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 
Білім беру бағдарламаларын халықаралық аккредиттеу туралы куәлік  SA-A № 0201/2, 2020 жылы 25 сәуір - 2025 ж. 24 сәуірге дейін жарамды.
 
 

ОҚМПУ-дың АРТА (НААР) тәуелсіз агенттігінің “Жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі -2020” ұлттық рейтінгісіне қатысуы

 

Қазақстан Республикасы білім беру сапасына аса көп көңіл бөлуде және бүгінгі таңда ең жоғары халықаралық стандарттарға жауап беруі тиіс. ҚР Білім және ғылым министрлігі осы міндетті жүзеге асыруда.

Мұндай сапаға қол жеткізудің пәрменді тетіктерінің бірі жетекші ЖОО рейтингтері болып табылады. Бүгінгі әлемде мұндай рейтингтер бірнеше маңызды функцияларды орындауда.

НААР/ IAAR стратегиялық жетістігі IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence академиялық саралау бойынша халықаралық обсерваторияның халықаралық аудиттен сәтті өтуі және биылғы жылы IREG Approved белгісін алуы болды. НААР / IAAR Орталық Азиядағы алғашқы және әзірге жалғыз ұйым болып табылады. Демек, ранжирлейтін жоғары оқу орындары ұсынатын әлемдік стандарттар мен білім сапасына объективті түрде ынталандырады және бағыттайды.

ҚР жоғары оқу орындарының бас рейтингі «Топ 20» білім беру бағдарламаларының барлық бағыттары мен деңгейлері (бакалавриат,магистратура және докторантура) бойынша жиналған жиынтық балл бойынша анықталады.

“Жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі -2020” рейтингісіне еліміздің 89 жоғары оқу орны қатысқан. Әртүрлі салалар бойынша білім беру бағдарламаларын саралау нәтижелерін бағалау рейтинггісіндегі жетістік білім беру бағдарламаларының санында емес, ЖОО-ның сапасына, әртүрлілігіне және бейініне сәйкестігіне байланысты екендігін көрсетеді.

“Жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі -2020” рейтингісіне ОҚМПУ-дан 61 білім беру бағдарламалары қатысты яғни, бакалавр бойынша 33, магистратура бойынша 18, докторантура бойынша 10.

ҚР ЖОО-ның  арасында АРТА (НААР) тәуелсіз агенттігі ұлттық рейтінгісінен “Жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі -2020” нәтижесінде  ОҚМПУ 2019-2020 оқу жылында  (Генеральный рейтинг) «Топ-20» ҚР жетекші жоғары оқу орындарының  арасында  10 орынға (2018-2019 оқу жылында 8 орын), институционалды рейтингісі педагогикалық бағытта мамандар даярлайтын ҚР жоғары оқу орындарының  арасында

4 орынға (2018-2019 оқу жылында 4 орын)  ие болды.         

Педагогикалық бағытта ҚР жоғары оқу орындарының  арасында  жүлделі орындарға ие болып, төмендегі білім беру бағдарламалары алғашқы үштіктен көрінді және сертификатқа ие болды:

Бакалавр бойынша:

 1. 6В01405 Құқық және экономика  негіздері мұғалімін даярлау – 1-орын, (2018-2019 оқу жылында 1 орын);
 2. 6В018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану маманын даярлау – 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 4 орын).
 3. 6В01403 Музыка мұғалімін даярлау– 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 3 орын);
 4. 6B011 Педагогика и психология – 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 4 орын);
 5. 6В01404 Көркем еңбек және сызу  мұғалімін даярлау – 3-орын, (2018-2019 оқу жылында 1 орын);
 6. 6В01501 Математика мұғалімін даярлау – 3-орын, (2018-2019 оқу жылында 6 орын);
 7. 6В01601 Тарих мұғалімін даярлау – 3-орын, (2018-2019 оқу жылында 5 орын);
 8. 6В01602 Тарих-Дінтану мұғалімін даярлау - 3-орын, (2018-2019 оқу жылында 1 орын);

Магистратура бойынша:

 1. 7М01406 Кәсіптік оқыту педагогін даярлау – 1-орын ;
 2. 7М01504 Химия педагогін даярлау– 2-орын.

Докторантура бойынша:

 1. 8D01504 Химия педагогін даярлау – 1-орын;
 2. 8D01406  Кәсіптік оқыту педагогін даярлау – 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 2 орын);
 3. 8D01502 Физика педагогін даярлау – 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 2 орын);
 4. 8D01601 Тарих педагогін даярлау – 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 1 орын);
 5. 8D01702 Орыс тілі мен әдебиеті педагогін даярлау– 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 2 орын);
 6. 8D01503 Информатика педагогін даярлау  – 3-орын;
 7. 8D01501 Математика педагогін даярлау– 3-орын, (2018-2019 оқу жылында 2 орын);

 

           Мониторингтің негізгі мақсаты: университет жұмысын жетілдіру, қызметкерлердің педагогикалық және ғылыми жұмыстарының нәтижелілігін ынталандыру, өзекті әлеуметтік сауалнамалар әдістерін пайдалана отырып шығармашылық бастамалар мен кәсіпқойлықты дамыту мақсатында білім беру сапасын бағалау үшін білім алушылар мен оқытушылардың, жұмыс берушілердің (он-лайн,"Универ" жүйесіндегі сараптамалық сауалнамалар) әлеуметтік сауалдарын ұйымдастыру.

           Келесі сауалнамалар бойынша факультеттердің, кафедралардың жұмысын түзету үшін аналитикалық есептер мен ұсыныстарды қалыптастыру:

 1. Бірінші курс студенттеріне арналған сауалнама
 2. Жоғарғы оқу орнындағы студенттердің білім беру сапасына қанағаттану деңгейі
 3. Түлектерді даярлау сапасын бағалау бойынша жұмыс берушілердің сараптамалық сауалнамасы
 4. Жоғарғы оқу орнындағы оқытушылардың еңбекті ұйымдастырылуына қанағаттану деңгейі
 5. 2,3,4 курс  студенттері үшін Педагогикалық практика нәтижесі бойынша сауалнама 
 6. Студенттердің жемқорлыққа қарсы көзқарасы
 7. Білім беру бағдарламасы бойынша оқыту нәтижесіне бітірушінің сауалнамасы.

         Бөлімде ОҚМПУ профессорлық-оқытушылық құрамының оқу-әдістемелік, ғылыми-зерттеу, қоғамдық және тәрбие қызметін бағалау рейтингін анықтау бойынша жұмыстар жүзеге асырылады. Осы мақсатта университеттің арнайы базасына сандық және сапалық (университеттің факультеттері, кафедралары, профессор-оқытушылар құрамы туралы ақпараттық-анықтамалық деректер) көрсеткіштер енгізілетін болады. Талдау қорытындысы бойынша факультет, кафедралар және ЖОО-ның ПОҚ қызметін бағалау рейтингтері анықталады.  

           

             АККРЕДИТАЦИЯ ҚҰЖАТТАРЫ:

             Институционалды аккредиттеу

             Мамандандырылған аккредиттеу

             УНИВЕРСИТЕТТІҢ АКАДЕМИЯЛЫҚ САЯСАТЫ 2018