ЖОО және білім беру бағдарламаларының рейтингісі

ОҚМПУ-дың АРТА (НААР) тәуелсіз агенттігінің “Жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі -2020” ұлттық рейтінгісіне қатысуы

Қазақстан Республикасы білім беру сапасына аса көп көңіл бөлуде және бүгінгі таңда ең жоғары халықаралық стандарттарға жауап беруі тиіс. ҚР Білім және ғылым министрлігі осы міндетті жүзеге асыруда.

Мұндай сапаға қол жеткізудің пәрменді тетіктерінің бірі жетекші ЖОО рейтингтері болып табылады. Бүгінгі әлемде мұндай рейтингтер бірнеше маңызды функцияларды орындауда.

НААР/ IAAR стратегиялық жетістігі IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence академиялық саралау бойынша халықаралық обсерваторияның халықаралық аудиттен сәтті өтуі және биылғы жылы IREG Approved белгісін алуы болды. НААР / IAAR Орталық Азиядағы алғашқы және әзірге жалғыз ұйым болып табылады. Демек, ранжирлейтін жоғары оқу орындары ұсынатын әлемдік стандарттар мен білім сапасына объективті түрде ынталандырады және бағыттайды.

ҚР жоғары оқу орындарының бас рейтингі «Топ 20» білім беру бағдарламаларының барлық бағыттары мен деңгейлері (бакалавриат,магистратура және докторантура) бойынша жиналған жиынтық балл бойынша анықталады.

“Жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі -2020” рейтингісіне еліміздің 89 жоғары оқу орны қатысқан. Әртүрлі салалар бойынша білім беру бағдарламаларын саралау нәтижелерін бағалау рейтинггісіндегі жетістік білім беру бағдарламаларының санында емес, ЖОО-ның сапасына, әртүрлілігіне және бейініне сәйкестігіне байланысты екендігін көрсетеді.

“Жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі -2020” рейтингісіне ОҚМПУ-дан 61 білім беру бағдарламалары қатысты яғни, бакалавр бойынша 33, магистратура бойынша 18, докторантура бойынша 10.

ҚР ЖОО-ның  арасында АРТА (НААР) тәуелсіз агенттігі ұлттық рейтінгісінен “Жоғары оқу орындарының ұлттық рейтингі -2020” нәтижесінде  ОҚМПУ 2019-2020 оқу жылында  (Генеральный рейтинг) «Топ-20» ҚР жетекші жоғары оқу орындарының  арасында  10 орынға (2018-2019 оқу жылында 8 орын), институционалды рейтингісі педагогикалық бағытта мамандар даярлайтын ҚР жоғары оқу орындарының  арасында

4 орынға (2018-2019 оқу жылында 4 орын)  ие болды.         

Педагогикалық бағытта ҚР жоғары оқу орындарының  арасында  жүлделі орындарға ие болып, төмендегі білім беру бағдарламалары алғашқы үштіктен көрінді және сертификатқа ие болды:

Бакалавр бойынша:

 1. 6В01405 Құқық және экономика  негіздері мұғалімін даярлау – 1-орын, (2018-2019 оқу жылында 1 орын);
 2. 6В018 Әлеуметік педагогика және өзін-өзі тану маманын даярлау – 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 4 орын).
 3. 6В01403 Музыка мұғалімін даярлау– 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 3 орын);
 4. 6B011 Педагогика и психология – 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 4 орын);
 5. 6В01404 Көркем еңбек және сызу  мұғалімін даярлау – 3-орын, (2018-2019 оқу жылында 1 орын);
 6. 6В01501 Математика мұғалімін даярлау – 3-орын, (2018-2019 оқу жылында 6 орын);
 7. 6В01601 Тарих мұғалімін даярлау – 3-орын, (2018-2019 оқу жылында 5 орын);
 8. 6В01602 Тарих-Дінтану мұғалімін даярлау - 3-орын, (2018-2019 оқу жылында 1 орын);

Магистратура бойынша:

 1. 7М01406 Кәсіптік оқыту педагогін даярлау – 1-орын ;
 2. 7М01504 Химия педагогін даярлау– 2-орын.

Докторантура бойынша:

 1. 8D01504 Химия педагогін даярлау – 1-орын;
 2. 8D01406  Кәсіптік оқыту педагогін даярлау – 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 2 орын);
 3. 8D01502 Физика педагогін даярлау – 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 2 орын);
 4. 8D01601 Тарих педагогін даярлау – 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 1 орын);
 5. 8D01702 Орыс тілі мен әдебиеті педагогін даярлау– 2-орын, (2018-2019 оқу жылында 2 орын);
 6. 8D01503 Информатика педагогін даярлау  – 3-орын;
 7. 8D01501 Математика педагогін даярлау– 3-орын, (2018-2019 оқу жылында 2 орын);