Мемлекеттік сатып алу

Ұйым мемлекеттік сатып алу жағдайы туралы толық, әрі сенімді ақпарат қалыптастыру және ректорды, ұйым қызметкерлерін, басқа да мүдделі тұлғаларды университеттің мемлекеттік сатып алу жағдайы туралы ақпаратпен қамтамасыз ету;

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруда ұйымда ҚР заңнамасының сақталуын бақылау үшін мемлекеттік органдарға қажеттілік жағдайында қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету;                        

Ұйымның мемлекеттік сатып алуды заң аясында тиімді жүргізу;

Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыруда жазбалар мен құжаттардың сақталуы және архивтелуі туралы ақпаратты қамтитын басқа да материалдарды дұрыс жүргізу;

Университеттің мемлекетік сатып алу конкурстарын жүргізу, қадағалау.

Университеттің мемлекетік сатып алу келісім-шарттарын жүргізу, қадағалау.

Университетте бекітілген тәртіппен мемлекеттік сатып алу саясатын қалыптастыру.